Behandeling & Coaching

Behandel & coaching banner foto

Als je meer wilt weten over de behandeling & coaching:
"hoe Lifefullness Coaching jou klacht op een
natuurlijke manier behandeld". 

In mijn praktijk maak ik voor mijn behandeling & coaching gebruik van mijn ervaring en actuele medische kennis uit de reguliere geneeskunde, leefstijl geneeskunde & voedingswetenschap en de evolutionaire kijk op gezondheid. Waarbij een natuurlijke leefstijl het medicijn is. 

Ik coach op basis van een evolutionaire kijk op gezondheid en de drie gezondheidspijlers uit de leefstijl geneeskunde.
Hiervoor heb ik mijn eigen HIGH FIVE methode ontwikkeld.
Het coachtraject bestaat uit drie fasen: Informeren – Normaliseren en Optimaliseren.

Per fase gebruik ik diverse coach- en behandel tools. Om zo op een natuurlijke manier je drie sleutelsystemen van je lichaam te versterken. Graag leg ik je op deze pagina uit wat dit allemaal inhoudt.

Ook geschikt als je jezelf weer op wilt laden als je ziek bent geweest of een drukke periode hebt gehad.

Behandeling | Coaching

Evolutionaire kijk op gezondheid & leefstijl geneeskunde vormen de basis van de behandeling en coaching.
De moderne mens is een product van miljoenen jaren evolutie. Geneeskunde is gebaseerd op biologie (werking van het lichaam) en biologie is weer gebaseerd op de evolutie. Zonder kennis van de evolutie is het onmogelijk om de oorzaak van ziekten effectief aan te pakken. 

 

Mijn behandeling & coaching bestaat uit leefstijladviezen soms gecombineerd met suppletie om voedingstekorten aan te vullen. Daarom noem ik het ook wel leefstijlkunde. Mijn behandeling & coaching is geschikt voor mensen met (een verhoogd risico op) welvaartsziekten. Zoals diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, depressie en burn-out. Veelal liggen leefstijl factoren aan de basis van het ontstaan en in standhouden van welvaartsziekten. 

Het veranderen van de leefstijl beïnvloedt de leefstijl factoren en geeft bij een positieve verandering in veel gevallen verlichting en regelmatig verdwijnen symptomen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven, het gevoel van welbevinden en geluk. Ook neemt de persoonlijke productiviteit toe. Door de juiste leefstijl aanpassingen door te voeren worden verstoorde functies (deels) opgelost wat de fysieke en mentale vitaliteit vergroot.


Alles is energie

De drijfveer achter evolutie is energie. Chronische klachten ontstaan en worden in stand gehouden door een energietekort vanwege een verstoorde energieverdeling in het lichaam of een bepaald lichaamsdeel. Dit leidt tot verminderde functie en daardoor klachten. Achterhalen en herstellen van de energieverdeling in het lichaam vormt de basis van de behandeling. 

 

De mens als verbonden geheel

Alle systemen in zowel het menselijk lichaam als erbuiten zijn met elkaar verbonden. Van cel tot orgaan, van mens tot mens en mens tot omgeving. Alles en iedereen heeft een functie. In de natuur bestaat niets voor niets. Wat geen functie meer heeft, verdwijnt, sterft af. In ons lichaam is dit niet anders. Verstoring van het ene systeem leidt tot een verstoring in het andere systeem. Om de oorzaak van de klacht te achterhalen is het belangrijk te kijken naar het geheel. 

Verandering van geneeskundezorg naar ziekenzorg

Tot 1644 keken geneeskundige ook op deze manier naar klachten. Om meetbaar onderzoek te kunnen doen werden lichaam en geest gesplitst. Er ontstonden binnen de reguliere geneeskunde steeds meer specialisaties. Geneeskundige werden expert op één gebied van lichaam of geest. Bijvoorbeeld psycholoog, neuroloog, endocrinoloog, immunoloog, cardioloog, etc. Door de specialisaties veranderde de kijk op gezondheid en geneeskunde. Door het kijken naar één deel van het lichaam in plaats van het lichaam als één geheel werd de samenhang tussen verschillende lichaamssystemen steeds minder gelegd. Bijvoorbeeld:

Een depressie is meer dan alleen een hoofdprobleem!

Bij een depressie wordt voornamelijk naar het hoofd (de psyche) gekeken, maar niet naar de rest van het lichaam. Dit bemoeilijkt het achterhalen van de werkelijke oorzaak. Psychische factoren spelen namelijk lang niet altijd een hoofdrol bij het ontstaan van een depressie. Veelal is een depressie een gevolg van een langdurige ontsteking in de darm. De zogenaamde ‘lekkende darm’ en een verkeerde samenstelling van darmbacteriën. Door chronische stress, een ongezond leef- en voedingspatroon en blootstelling aan gifstoffen ontstaat er een verstoorde darmflora met dit darmprobleem tot gevolg. De darmen en hersenen zijn bij ieder mens met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Darmen met een goede darmflora maken hormonen aan die de stemming direct beïnvloeden. Als je het darmprobleem herstelt verminderd of verdwijnt ook de depressie.

Als je begrijpt hoe de systemen met elkaar verbonden zijn, kun je verbanden leggen. 

Hierdoor krijg je sneller zicht op de echte oorzaak. Die je gericht kunt behandelen.


De echte oorzaak in beeld.

Een klacht is een signaal van het lichaam. Dit signaal wordt veroorzaakt door een verstoring in het lichaam. De verstoorde lichaamsfunctie is de echte oorzaak van klachten. Als je de verstoorde lichaamsfunctie weet, kun je deze zo goed mogelijk herstellen. Hierdoor verminderen klachten of verdwijnen helemaal. Om de oorzaak van de klachten te achterhalen kijk iknaar de totale mens en maak ik gebruik van bepaalde ‘tools’.

Veel klachten komen voort uit een verstoring van de drie sleutelsystemen van het lichaam.
Mijn behandeling en coaching is erop gericht deze drie sleutelsystemen in balans te brengen. 

 • Brein (hoofd, hart, buik)  - hierin zetelt je hormonaal systeem 
 • Autonome zenuwstelsel  - je ontspan of stress- as)
 • Immuunsysteem - weerbaarheid & flexibiliteit)

Gezondheid beïnvloedende factoren

Gezondheid wordt beïnvloed door vele factoren.
Om te achterhalen of en welke sleutelsystemen uit balans zijn breng ik bij aanvang van een coachtraject verschillende elementen van gezondheid in kaart. Op basis hiervan wordt een behandel-/ coachplan opgesteld.
Soms is aanvullend lichamelijk onderzoek nodig. Dit wordt dan in het consult besproken.

Onderstaande afbeelding geeft inzicht in de gezondheidsfactoren. 

 • Slaap- waakpatroon (nachtrust & bioritme)
 • Beweegpatroon
 • Stress & ontspanpatroon
 • Voedingspatroon: met aandacht voor (aanvulling) voedingstekorten
 • Blootstelling aan chemicaliën/giftige stoffen
 • Functioneren immuunsysteem (en behoefte aan versterking)
 • Mindset (denkstijl), gedachten, emoties en zelfbeeld.
 • Sociaal functioneren
 • Seksueel functioneren
 • Zwangerschap moeder & Genetische aanleg 

De drie coach fasen en de drie leefstijlpijlers van Lifefullness Coaching

Tijdens mijn 1 op 1 consulten of groepscoaching in de buitenlucht sta jij als klant met je klacht centraal. 

We doorlopen drie coach fasen: Informeren – Normaliseren – Optimaliseren. 

Er aandacht voor drie oersterke leefstijlpijlers voor een betere gezondheid.
Ook kijk ik naast de gezondheidsfactoren ook naar je leefstijl én denkstijl.


 

Je leefstijl én denkstijl bepalen de kwaliteit van je dagen en daarmee van je leven.


De drie fasen van het coachtraject/ behandeling

Voor een effectieve resultaatgerichte coaching doorloop ik tijdens mijn coachtrajecten & gezondheidsbehandelingen drie fasen.  Informeren  - Normaliseren - Optimaliseren: 

Fase 1. Informeren

Door de gezondheidsinformatie, die ik uit de anamnese ontvang, krijg ik informatie over jouw leefstijl, denkstijl en gezondheidspatroon. En maak ik een inschatting van de verstoring en oplossing. Op basis hiervan geef ik je eerlijke en heldere kennis over hoe je lichaam en geest echt werken. 

Ook geef ik leefstijl én denkstijl adviezen. Want je leefstijl en denkstijl bepalen de kwaliteit van je dagen en daarmee van je leven. 

 

Deeplearning is de methode die ik gebruik om je informeren en te laten begrijpen hoe iets echt in elkaar zit. Met behulp van een of meerdere tekeningen leg ik in detail uit hoe lichaamsfuncties werken, waardoor zij verstoord raken en hoe je ze weer kunt herstellen. Deeplearning is een belangrijk aspect van het consult. 

 

Deeplearning zorgt ervoor dat je inzicht krijgt hoe jouw lichaam en geest echt werken en wat de oorzaak van je klachten is. Dit zorgt ervoor dat jij je klachten gaat begrijpen en weet wat jij kunt doen om de verstoorde lichaamsfunctie te herstellen waardoor je gezondheid verbetert. Dit leidt tot motivatie voor een gedragsverandering en een effectieve aanpak. Weten hoe iets zit en wat je er zelf aan kunt doen geeft rust en vertrouwen in de behandeling, je lichaam en je gedachten.

Fase 2. Normaliseren

Deze coachfase is gericht op het behouden van gezondheid en herstellen van de onbalans of tekorten door een oplossingsgerichte behandeling. Om optimaal te functioneren en voor het herstel van functieverlies hebben lichaam en geest een aantal basisbehoeften.


Het lichaam is in staat zichzelf te genezen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan; voldoende voedingstoffen (vitamines, mineralen, vetzuren, aminozuren en eiwitten), water, beweging, zonlicht, liefde, ontspanning, voldoende slaap, voldoende uitdagingen in het leven, een levensdoel, sociaal contact en fysiek (huid-op-huid) contact.

Door ontstane tekorten hierin op te lossen, bijvoorbeeld door het toepassen van de oergezonde leefstijladviezen op gebied van ontspanning, gezond eten (evt. tijdelijk aangevuld met supplementen) en regelmatig bewegen pak je de echte oorzaak van klachten aan. Waardoor klachten verminderen of verdwijnen. Naast leefstijl wordt ook gekeken naar je denkstijl en sociale verbinding. Normalisatie richt zich dus op oplossen i.p.v. symptoombestrijding.

Fase 3. Optimaliseren

Het behouden van gezondheid is een voortdurend proces. Nadat de lichamelijke en/ of geestelijke gezondheid balans is hersteld en de klachten zijn afgenomen is het belangrijk je gezondheid duurzaam te behouden en te versterken. Optimaliseren op een manier die bij jou past.
Zodat het optimaal gezond blijven zo min mogelijk moeite en energie kost.

Het resultaat is:

 • een optimale  gezondheid,
        leefstijl en denkstijl
 • meer energie in je lijf
 • meer rust in je hoofd 
 • meer voldoening in je leven

 •  

  Drie pijlers van gezondheid 

  We staan stil bij drie gezondheidspijlers

  1. Een OER gezonde leefstijl 
   Ontspan – Eet gezond –
   Regelmatig bewegen

  2. De kracht van de natuur 
   het zelf herstellend vermogen

  3. Mindset & sociale verbinding  
   gedachten en sociale interactie
  Behandeling & coaching methodiek - Lifefullness Coaching
  HIGH FIVE methode

  HIGH FIVE Methode Lifefullness Coaching

  Om mijn kennis, ervaring en de gezondheidspijlers zo natuurlijk mogelijk toe te passen in mijn coaching heb ik mijn eigen
  HIGH-FIVE-methode ontwikkeld. 


  "Een handzaam individueel gezondheidsplan “heel jezelf”
  voor meer flexibiliteit, inzicht, vertrouwen en energie". 

  De HIGH FIVE methode helpt de belangrijkste onderliggende factoren in balans te brengen die herstel van gezondheid en vitaliteit tegengaan zoals: ontsteking, lekkende mond of darm, hormonale verstoringen, een verstoorde bloedsuikerspiegel, verminderde hersenfunctie, tekort aan vitamines en mineralen en ontregeling van het immuunsysteem.


  Behandeling en coaching tools

  Tijdens de behandeling en coaching maak ik gebruik van verschillende tools. Dit kan per persoon verschillen.

  Lifefullness Coaching - uitleg

  Tijdlijn (levensgeschiedenis)

  Tijdens het eerste consult breng ik samen met joubelangrijke levensgebeurtenissen van je leven in kaart. Van het heden, tot aan de geboorte en zelfs de periode van de zwangerschap van je moeder. (O.a. stress, voedingstekorten, roken) hebben invloed op jouw gezondheid later in het leven).Het maken van een tijdlijn geeft inzicht in de mettertijd verstoord geraakte lichaamsfuncties. 

  Afhankelijk van je voorkeur doe ik dit wandelend in de buitenlucht of aan tafel in mijn coachpraktijk. 

  Ziektefilm (verstoorde lichamelijke systemen)

  Op basis van de tijdlijn maak ik een ‘ziektefilm’. Hierbij onderzoeken we met behulp van een wetenschappelijke vragenlijst en of aanvullend lichamelijk onderzoek de verstoorde lichaamsfuncties, die uiteindelijk tot de ontwikkeling van de huidige klachten hebben geleid. 

  Vijf gezondheidscomponenten

  Chronische klachten bestaan meestal uit vijf componenten:

  • Lichamelijk functioneren
  • Cognitief functioneren
  • Emotioneel functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Seksueel functioneren


  Door het in kaart brengen van deze componenten in combinatie met de tijdlijn en ziektefilm wordt duidelijk op welke gezondheidsgebieden de grootste problemen zitten, welke functies verstoord zijn en wat de beste behandelmogelijkheid is. Op basis hiervan stellen we een stappenplan op met als doel de verstoorde functies te verbeteren. Rekening houdend met je persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. 


  Het is veelal niet nodig het roer radicaal om te gooien.

  Met het toepassen van kleine stapjes leefstijl aanpassingen kunnen ook goede resultaten behaald worden in het verbeteren van gezondheid.

  Aanvullend lichamelijk onderzoek

  Soms is het nodig of wenselijk om aanvullend lichamelijk onderzoek te doen om beter zicht te krijgen op de verstoringen en passende behandeling. Tijdens het consult bepalen we samen of dit gewenst is. 

   

  Bij aanvullend onderzoek om de oorzaak van klachten te achterhalen kun je denken aan het in beeld brengen van onderstaande fysieke waarden:


  • Bloeddruk & Pols
  • BMI
  • Buikomvang
  • Gewicht
  • Spiertesten
  • Bloed en/ of speeksel onderzoek (Glucose bloedgehalte, Omega 3-index (vetzuren) en Cortisol dag-profiel (in speeksel gemeten).

   

  Soms is meer aanvullend onderzoek nodig. Ik verwijs je dan met een duidelijke onderzoeksvraag door naar een medisch specialist in de reguliere gezondheidszorg. Zoals huisarts.

  Oplossingsgerichte behandeling en coaching

  Als de oorzaak van de klachten in kaart gebracht is, kan gestart worden met een effectieve oplossingsgerichte behandeling. 

  Meestal een coachtraject, waarbij we stap voor stap leefstijlgedrag veranderen. Nogmaals het is meestal niet nodig om het roer radicaal om te gooien. Kleine aanpassingen geven al een enorm gezondheidseffect.

   

  Tijdens mijn coaching sessies hanteer ik kennis en oefeningen uit de NLP, Mindfulness, wandelcoaching en ademhalingstechnieken. Hierdoor wordt een verstoorde balans breed aangepakt. Voor het beste resultaat.


  Wat kan ik voor jou betekenen?

  In het eerste consult neem ik uitgebreid de tijd om samen met jou op zoek te gaan naar de oorzaak van jouw klachten. Door afhankelijk van je voorgeschiedenis en hoeveelheid klachten kan in het eerste consult vaak een tijdlijn en ziektefilm gemaakt worden. Bij voldoende tijd wordt er ook gekeken naar de vijf gezondheidselementen. Een behandeling is maatwerk. De ingezette methoden en interventies kunnen per cliënt verschillen. Op basis van de uitslagingen en bevindingen bespreken we het behandeladvies en maken een coachplan om je in beweging te zetten om je doelstelling te behalen en je leven beter te maken. 

  Wat krijg je?

  Afhankelijk van jouw gezondheidsuitslag krijg je tijdens mijn behandeling en coaching advies over: 

  • voeding (wat je beter wel en niet kunt eten; wanneer je het beste kunt eten en voedingsfrequentie)
  • beweging (hoe je beweging als ‘medicijn’ kunt inzetten)
  • stressreductie (welke bewezen ontspanningstechnieken jouw stress-systeem tot rust brengen, waardoor herstel wordt bevorderd)
  • bioritme (hoe je het kunt herstellen en beter kunt slapen)
  • ademhalingstechnieken (hoe je ademhaling als ‘medicijn’ kunt inzetten) aanvullende & ondersteunende voedingssupplementen
  • Gezonde producten lijst of lijst met specifieke voedingsmiddelen.
  • Oergezonde recepten


  Praktische coachoefeningen die je tussen de consulten kunt doen voor een betere kwaliteit van leven geef ik vaak na een vervolgconsult mee. Denk hierbij aan oefeningen op het gebied van mindset, ontspanning, ademhaling, voeding, regelmatig bewegen of sociale verbinding. Allemaal oefeningen die erop gericht zijn je ook tussen de coachsessies in beweging en gefocust te houden op je gezondheidsdoel en beter te worden.


  Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! 


    Direct starten met het beschermen en versterken van je gezondheid?

  In mijn e-book ‘“OERgezond met 25 tips”kun je uitgebreid lezen over mijn visie op leefstijl, gezondheid en klachten.
  Er staan 25 praktische tips in waar je direct mee aan de slag kunt.
  Veel mensen hebben hier al baat bij gehad. Je kunt het e-book hieronder gratis downloaden.

  Waar zal ik het ebook naar toe sturen?

  Afbeelding van Ebook met 25 simpele en praktische leefstijl tips
  • Ik geef je dit ebook kado om je op weg te helpen
  • je hebt het boek direct in je mailbox
  • Ik stuur alleen waardevolle content gerelateerd aan dit boek (per email)

  Behandel en coaching effect. 

  De behandeling & coaching is zoveel mogelijk gebaseerd op actuele, wetenschappelijke en bewezen kennis en inzichten uit de Westerse en Oosterse geneeskunde wereld. Daarnaast gebruik ik de evolutionaire kijk op gezondheid. Biologische ontwikkeling als basis van gezondheidskunde).

  Als je op zoek bent naar een tovenaar met een wonderpil, kun je beter niet bij mij zijn. Dat ben ik niet. Ook kan ik je (net als andere therapeuten en artsen) helaas geen gezondheidsgaranties geven. Ieder mens, ieder lichaam en iedere situatie is uniek. Daarom is het lastig om exact te voorspellen wat het behandel- & coach effect op je klachten zal zijn. Uit ervaring kan ik wel zeggen dat bij veel van mijn cliënten na het opvolgen van de adviezen de klachten verminderen of helemaal verdwijnen. 

  Het beste coach resultaat bereik je samen.

  Als persoonlijk leefstijl en wandelcoach, onderzoek ik graag in alle rust en ruimte met jou wat jij nodig hebt om jezelf en jouw lichaamssignalen beter te begrijpen en hoe jij jou verstoorde lichaam systemen weer in balans krijgt.
  Zodat jij weer lekker stevig in je vel komt. Samen ontdekken we hoe jij jouw gezondheid kunt beschermen en kunt versterken. Stap voor stap. Niet zweverig, maar met beide benen op de grond. Al gaan we het wel over gevoel hebben. 


  Ik geef je kennis en adviezen op gebied van leef- en denkstijl. Toch is het resultaat grotendeels afhankelijk van de inzet van jouw als cliënt. Doordat er vaak meerdere systemen verstoord zijn, die een voor een hersteld moeten worden is vaak één of twee consulten niet voldoende. Daarom werk ik met een 3 maanden coachpakket bestaande uit een uitgebreid anamnese gesprek en 5 consulten van 1 - 1,5 uur. Drie maanden na afronding van het coachgesprek plan ik in overleg nog een belafspraak in. 

  Door op deze manier te werken kan ik echt met je aan de slag om verstoorde systemen zo optimaal mogelijk te herstellen en je kennis te geven over hoe jouw lichaam en geest echt werken en hoe je je gezondheid kunt versterken en beschermen. Omdat je jezelf en je lichaamssignalen beter begrijpt en weet wat je zelf kunt doen om je kwaliteit van leven te verbeteren.


  Veel cliënten merken na één consult wel positieve effecten zoals:

   

 • meer energie in het lijf
 • helderheid in hoofd
 • Bij meerdere consulten en het opvolgen van de adviezen bemerken mensen vaak ook:

  • vermindering van pijn- of ontstekingsklachten 
  • gevoel van controle over eigen gezondheid door leefstijl, denkstijl en gezondheidskeuzen
  • vermindering van (buik)vet massa 
  • betere spijsvertering (minder winderigheid, opgeblazen gevoel, maagzuur, betere ontlastingspatroon en -structuur)
  • een betere mondgezondheid (geen bloedend tandvlees)
  • conditie verbetering
  • verbeterde nachtrust (beter inslapen en door slapen, makkelijker en met meer energie wakker worden).
  • verlaging van bloeddruk

  Je hoeft het niet alleen te doen! 

  Hoi ik ben Sabine. Maak kennis met mij. Graag begeleid ik jou naar meer rust in je hoofd en in je lijf. En een zo gezond mogelijke toekomst en kwaliteit van leven.


  Door de prestatiedruk in mijn leven ben ik vaak langdurig over mijn grenzen heen gegaan. Dit ging heel lang goed, maar op een gegeven moment liep ik tegen ernstige gezondheidsproblemen aan. Ik besloot te investeren in mezelf, mijn gezondheid en geluk in mijn hart in plaats van in mijn hand.

  Portretfoto Sabine Jansen - Lifefullness Coaching

  Dit deed ik door mijn leefstijl, denkstijl en de manier waar op ik met mezelf en mijn omgeving in verbinding stond te veranderen. Dit was voor mij de sleutel tot een gezond, succesvol en kwalitatief beter leven.
  Graag laat ik je ontdekken hoe jij jou kwaliteit van leven kunt verbeteren en ook meer geluk in je hart én hand ervaart.

  Lees hier meer over mij

  Ik ben Sabine, ik begeleid jou graag naar meer rust in je hoofd en in je lijf. En een zo gezond mogelijke toekomst. Ik heb altijd een grote passie gehad voor mensen beter maken, gezondheid en buiten in beweging zijn. Schaatsen, mountainbike en wandelen zijn sporten die ik van jongs af aan met veel plezier in de buitenlucht beoefen.

  De prestatiedruk in mijn leven was hoog en ik ging regelmatig over mijn grens heen. Niet alleen tijdens het sporten maar ook in het dagelijkse leven. 

  Als gespecialiseerd leefstijl verpleegkundige ondervond ik dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Dit heb ik met vallen en opstaan geleerd doordat ik opeens mijn gezondheid verloor en van hulpverlener zelf patiënt werd. Dit was een lastige, maar ook leerzame periode. Ik begon mezelf te verdiepen in het fundament van gezondheid. De basis van succes.
   

  Een gezonde leefstijl, buiten bewegen zonder prestatiedruk en het echt in verbinding zijn met mezelf en mijn omgeving was voor mij de sleutel. Dat in combinatie met het aanleren van mindfulness, een gezonde ademhaling en het loskomen van vaste, veelal negatieve, automatische denkpatronen en gewoonten door Mental fitness. Ik ontdekte de natuur als heelmeester. En leerde dat je soms een stap terug doet om er twee vooruit te kunnen maken. Natuurlijke eenvoud. Overzicht. Mezelf zijn. Niet alleen denken, maar ook voelen. Zonder oordeel. Ik ken mijn grens nu beter dan ooit. En handel niet alleen meer vanuit het hoofd, maar ook vanuit mijn hart. 


  Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

  Inmiddels heb ik deze leefstijl in mijn dagelijkse leven verwerkt voor een optimale energiebalans en heb ik een stevig fundament voor een gezond en gelukkig leven gebouwd. Iedere dag zet ik hiervoor allemaal kleine stapjes, die jij ook kunt zetten. Mijn baan als gespecialiseerd leefstijl verpleegkundige heb ik los gelaten.
  Als persoonlijk leefstijl coach en wandelcoach, onderzoek ik graag in alle rust en ruimte met jou wat jij nodig hebt om jezelf beter te begrijpen. Zodat jij weer lekker stevig in je vel komt.
  Samen ontdekken we hoe jij jouw gezondheid kunt beschermen en kunt versterken. Stap voor stap. Niet zweverig, maar met beide benen op de grond. Al gaan we het wel over gevoel hebben. Want zo krijg je niet alleen geluk in je hand, maar ook in je hart. Dit maakt je kwaliteit van leven beter. 

  Wandel coaching

  Kom in beweging voor meer helderheid in je hoofd

  Tijdens mijn behandeling en coaching kom je letterlijk in beweging. En dat is nou net wat je nodig hebt, als je vast zit en het even niet meer weet.

  Naar buiten gaan en bewegen tijdens de coachsessie is enorm helend. In je lijf worden gezonde stofjes aangemaakt. Daarnaast kom je uit je hoofd, in je lijf. Bewustwording. Ruimte en rust. Buiten bewegen is eigenlijk de eerste stap om weer een stapje dichterbij jezelf te komen.

  Tijdens een coachtraject starten we binnen, maar ik neem ik je ook regelmatig mee de natuur in.
  We onderzoeken jouw beperkende overtuigingen en gaan samen kijken waar je nu staat en wat je nodig hebt.  Tijdens de coaching komt altijd naar boven wat op dat moment belangrijk is.
  Het coachtraject is helemaal op jou afgestemd, maatwerk dus!


  Investeer in een goede gezondheid


  Hoe anderen de behandeling en coaching in de buitenlucht ervaren:

  Foto Richard de Leth

  Sabine is enorm leergierig en verbindt continue allerlei gebieden in het leven om de totale mens beter te kunnen helpen. Haar aanpak is holistisch en sluit aan bij de oorzaak van de oorzaak. 

  - Richard de Leth, drs. geneeskunde & oprichter OERsterk


  Hoofd - Mobielproof afb.

  Ik vond de sfeer tijdens de consulten erg prettig. Sabine luisterde goed naar mij en kon al gauw de essentie van mijn klachten eruit halen. We gingen aan de slag met een overzichtelijk stappenplan met duidelijke adviezen over ontspanning, voeding en supplementen.  Al snel voelde ik verschil in een hoger energie niveau en minder gezondheidsklachten.
  Sabine is een fijn persoon om mee te werken en van te leren, ze is betrouwbaar, en heeft naast een goede behandeling ook altijd een goede nazorg. Ik beveel Sabine van harte aan! Ze heeft mij enorm geholpen.

  - Anne, actieve pensionado

  Hoofd - Mobielproof afb.

  Dankzij Sabine ben ik meer in mezelf gaan geloven en voor mezelf gaan opkomen. Ik herontdekte mezelf en de leef- en denkstijl die bij mij past. Hierdoor voel ik me nu een stuk beter en fitter. Ook geef ik nu veel beter mijn grenzen aan. Door haar brede kennis over leefstijl en de gerichte aanpak in het verminderen van negatieve gedachten zijn we snel tot mijn oplossing gekomen. Het verbaasde mij wat voeding hierin doet. Ook na het coachtraject was zij nog altijd bereikbaar voor vragen en advies.

   - Yvonne, ondernemer

  Hoofd - Mobielproof afb.

  Als je op zoek bent naar rust en vitaliteit in je hoofd en lichaam en daar hulp bij kunt gebruiken, is Sabine absoluut de juiste persoon. Haar rustige uitstraling en kennis over de werking van lichaam en geest gaven mij meteen vertrouwen. De oorzaak van mijn klachten kwam snel aan het licht. Tijdens de coach gesprekken kreeg ik iedere keer weer de juiste adviezen en handvatten aangereikt. Al snel ervaarde ik dat ikzelf controle had over mijn gepieker en negatieve gedachten die een drukke baan en samengesteld gezin geeft.
  De begeleiding gaf mij enorm veel energie, rust en ruimte.

  - Marga, docent  Een speelse uitdaging met de natuur - Coaching in de buitenlucht

  Boek jouw Coachtraject

  Vul het onderstaande formulier in om jouw eerste consult te boeken. Nadat je het formulier hebt ingevuld, neem ik contact met je op voor een eerste kennismaking en om een datum, tijd en plaats af te stemmen. Ook zal ik je alvast een aantal vragen stellen, zodat we in het 1e consult van 1,5 tot 2 uur direct aan de slag kunnen met datgene waar jij tegenaan loopt. 

  De belangrijkste factor voor gezondheid? Dat ben jezelf!


  Kortom, tijdens mijn persoonlijke behandeling en coaching ga je samen het snelle pad bewandelen zodat je niet honderden of zelfs duizenden uren hoeft te besteden aan het lezen, uitzoeken en testen wat werkt om weer vitaal te worden én te blijven.
  Dat werk heb ik al voor je gedaan.
  Deze kennis deel ik stap-voor-stap en op basis van maatwerk tijdens jouw coachtraject.


  Het coachtraject is bedoeld voor mensen die echt met hun gezondheid aan de slag willen omdat ze verlangen naar een beter leven. Een leven waarbij je kiest om lekker in je vel te zitten en energie uit te stralen. Waarbij je alert en vrolijk bent en de kansen die je krijgt met beide handen aangrijpt.

  Ga voor een kwalitatief beter leven! Doe het het voor jezelf, je gezondheid en je dierbaren.

  Sabine Jansen
  Lifefullness leefstijl coach

  Portretfoto Sabine Jansen - Lifefullness Coaching

  Veel gestelde vragen:

  Op welke locatie werken we?

  Voor wie is mijn behandeling geschikt?

  Hoe lang duurt een consult en wat zijn de kosten?​​​

  Hoeveel consulten zijn er nodig?

  Kan een consult ook op afstand?

  Wordt de coachsessie vergoed?

  Kan ik na het consult vragen via de mail stellen?

  Is telefonisch contact mogelijk?

  Hoe werkt de betaling?

  Ben je klaar om aan de slag te gaan?

  Heb ik ook een geld-terug-garantie?

  Kan ik ook direct starten?

  Eekhoorn Logo Lifefullness Coaching

  Lifefullness Coaching

  KvK: 72641509

  Je kunt mij ook volgen via:

  Copyright © 2021 Lifefullness Coaching • Algemene voorwaardenPrivacyverklaring

  >